Begraven

Bijna de eerste keuze die gemaakt moet worden wanneer iemand is overleden, is de keuze tussen begraven en cremeren.
In Nederland wordt bij 40% van overlijden gekozen voor een begrafenis.

In Nederland kennen wij twee soorten begraafplaatsen:

 • algemene begraafplaatsen;
 • bijzondere begraafplaatsen.

Algemene begraafplaatsen
Deze begraafplaatsen worden beheerd door de gemeenten waarin de begraafplaats zich bevindt. 

Bijzondere begraafplaatsen 
Deze begraafplaatsen worden beheerd door bijvoorbeeld kerkgenootschappen (denk hierbij aan Rooms katholieke begraafplaatsen) of begraafplaatsen in eigendom van particulieren. 

U bent vrij om een begraafplaats te kiezen waar u dat wilt voor uw dierbare, dit hoeft dus niet de begraafplaats in de gemeente te zijn waar de overledene woonde of overleden is.

Wanneer is gekozen voor een begrafenis en de begraafplaats is ook gekozen, is het verstandig meteen te overwegen of er meerdere plekken in het graf aanwezig moeten zijn voor bijvoorbeeld partner, of voor eventuele – alleenstaande – kinderen (particulier graf). Op de meeste begraafplaatsen kun je de keuze maken voor meerdere plekken op het moment van de eerste begrafenis in het desbetreffende graf. 

Nabestaanden kiezen vaak voor een begrafenis omdat een graf een plek biedt waar zij later fysiek naar toe kunnen gaan. Vaak kiezen nabestaanden voor een begraafplaats waar al één of meerdere familieleden begraven liggen of kiezen zij juist voor een begraafplaats waar meerdere familieleden in één graf geplaatst kunnen worden in de toekomst.

Bloemstuk buiten - TaVa Uitvaartbegeleiding

Keuzes bij een begrafenis:

 • welke begraafplaats (in deze keuze bent u vrij);
 • soort graf:
  • algemeen graf 
  • particulier graf
  • koopgraf
 • dragers;
 • ceremonie bij het graf;
 • grafmonument;
 • locatie voor de afscheidsdienst;
 • inhoud afscheidsdienst.

Algemeen graf
Bij een algemeen graf beslist de beheerder van de begraafplaats wie er in het graf begraven wordt. In een algemeen graf worden meerdere overledenen begraven, die geen familie van elkaar zijn. Deze graven zijn na het verloop van de graftermijn veelal 10 jaar niet te verlengen. Ook het plaatsen van een grafmonument is vrijwel altijd gebonden aan vaste maten.

Particulier graf
Bij een particulier graf ook wel familiegraf of huurgraf genoemd bepaalt de rechthebbende wie er in het graf begraven wordt. Veelal zat dit gaan om familie. Bij een particulier graf is de graftermijn vaak verlengbaar met 5 of 10 jaar. Bij een particulier graf heeft u meer vrijheid wat betreft de maten van de gedenksteen. 

Koopgraf
Een koopgraf is een grafruimte die voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven denk aan plekje op een natuurbegraafplaats. Het graf wordt eigendom van de koper en zijn of haar erfgenamen. Dit soort graven wordt nog maar op een beperkt aantal begraafplaatsen uitgegeven. 

De kosten voor een begrafenis en een graf verschillen sterk per locatie en begraafplaats.

Nieuwerkerk aan den IJssel heeft één begraafplaats die nog in gebruik is: “Essehof” Kerkhofpad 1. In de aula kan de overledene opgebaard worden en bestaat de mogelijkheid tot het houden van een afscheidsbijeenkomst, ook catering behoort tot de mogelijkheden. De Oude Begraafplaats aan de Prinses Beatrixstraat geeft geen graven meer uit, maar daar kan nog wel in een reeds bestaand graf een bijzetting gedaan worden.