Uitvaartwensen

TaVa Uitvaartbegeleiding gaat met u in gesprek om samen het afscheid van uw dierbare vorm te geven. Soms is het fijn als er meerdere mensen bij dit gesprek aanwezig zijn, denk aan goede vrienden of misschien wel juist buren van uw dierbare. 

In dit gesprek gaan we het vooral hebben over de sfeer en de inhoud van het afscheid en alles wat hiermee te maken heeft. TaVa Uitvaartbegeleiding ontzorgt en leidt u door dit proces heen, van het begin tot het eind. 

Wat bespreken we in dit gesprek:

  • hoe was het leven van degene van wie u afscheid neemt;
  • hoe kan dit bij de invulling van het afscheid passend en liefdevol tot uitdrukking gebracht worden;
  • heeft de overledene speciale wensen met u besproken waar u iets mee wilt doen;
  • of heeft u zelf bepaalde wensen die u graag gerealiseerd wilt zien?

Wanneer u als naaste graag zelf een aantal zaken wilt regelen, denk bijvoorbeeld aan het maken van de kaart of de locatie regelen voor het afscheid, dan is dit uiteraard mogelijk. TaVa Uitvaartbegeleiding kijkt over uw schouder mee en helpt u waar nodig.

Veel is mogelijk, TaVa Uitvaartbegeleiding draagt suggesties aan als u dit wenst. U maakt de keuzes en bepaalt hoe het afscheid vorm krijgt. Samen zorgen we dat het een waardevol en passend afscheid wordt. 

De persoonlijke uitvaartwensen van u en/of van uw dierbare zijn bepalend voor de inhoud van een waardevol afscheid. TaVa Uitvaartbegeleiding helpt u deze wensen om te zetten naar een afscheid dat passend is bij uw budget. Bij TaVa Uitvaartbegeleiding is elke uitvaart maatwerk.