Bij overlijden

Wanneer uw dierbare overlijdt, is TaVa Uitvaartbegeleiding dag en nacht bereikbaar via nummer 0180 – 443 227.

Wat zijn de eerste stappen bij een overlijden?

Wanneer uw dierbare overlijdt, moet een (schouw)-arts het overlijden vaststellen. Bij een overlijden thuis, neemt u contact op met de huisarts, bij een overlijden in een ziekenhuis of verzorgingshuis is de behandelend arts het aanspreekpunt. 

Een arts moet eerst het overlijden vaststellen, voordat TaVa uitvaartbegeleiding, eventueel met u, aan de laatste verzorging mag beginnen. Bij een overlijden in een ziekenhuis of verzorgingshuis kan het vaststellen van overlijden soms even duren. U mag TaVa Uitvaartbegeleiding dan wel alvast bellen voordat de arts het overlijden heeft vastgesteld.

Samen stemmen we af wanneer u wenst dat ik langskom, neem in ieder geval alle tijd die nodig is om afscheid van uw dierbare te nemen.

Als u er aan toe bent kunt alvast de volgende zaken voorbereiden of klaarleggen:

  • legitimatiebewijs overledene;
  • BSN van de overledene; 
  • legitimatie van de opdrachtgever van de uitvaart; 
  • BSN van de opdrachtgever van de uitvaart;
  • kleding voor de overledene voor de opbaring;
  • uitvaartpolis(sen) / uitvaartverzekering(en).

Tijdens het eerste bezoek neem ik alle tijd voor u en bied ik een luisterend oor. We bespreken hoe en met wie de laatste verzorging van uw dierbare gedaan zal worden. Daarnaast overleggen we hoe en waar uw dierbare opgebaard zal worden tot de dag van de uitvaart. We bespreken ook met elkaar waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Al deze informatie is ook van belang voor de rouwkaart, welke meestal de volgende dag gemaakt, gedrukt en verzonden zal worden. 

We kunnen het onderwerp en de tekst op de rouwkaart, de invulling van de uitvaart, de muziek die gedraaid zal worden, eventueel beeldmateriaal en ook het vervoer naar de laatste rustplaats met elkaar bespreken, maar dit hoeft echt niet op de eerste dag. Verspreid over een aantal dagen na het overlijden, bespreek ik met u stap voor stap het afscheid en hoe het afscheid eruit zal komen te zien.

We hebben bijna dagelijks contact. Wanneer uw dierbare thuis is opgebaard, kom ik indien nodig dagelijks controleren of alles nog goed verloopt. Daarnaast ben ik er uiteraard ook om u, waar nodig, te ondersteunen.

TaVa Uitvaartbegeleiding logo