TaVa Uitvaartbegeleiding respecteert de privacy van al haar gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy policy is opgesteld voortvloeiend uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens van een overledene vallen niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle bezoeken, transacties en overeenkomsten op deze website van TaVa Uitvaartbegeleiding. TaVa Uitvaartbegeleiding zal de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer verstrekken of verkopen aan derde partij(en). TaVa Uitvaartbegeleiding  verstrekt indien strikt noodzakelijk uw persoonsgegevens aan derden voor het uitvoeren van een taak of opdracht welke uitsluitend is bestemd voor het doen uitvoeren van een uitvaart.

Uw persoonsgegevens zijn nodig voor;

 • Verantwoordelijke rechtspersoon welke de belangen behartigd van de nabestaanden van de overledene. Hierna te noemen “De opdrachtgever”.
 • Opbouwen van een dossier.
 • Aanvullende informatie voor het verzorgen van de uitvaart.
 • Facturatie.

Aan derden voor;

 • Administratie begraafplaats of crematorium.
 • Gemeente in verband met wettelijke verplichtingen rond een overlijden.
 • Verzekeraar(s) in verband met uitkeren polis(en).
 • Vervoerder, ondersteuning uitvaartdiensten.

De te verstrekken gegevens bestaan uit een identificatie plicht; 

 • Adres en persoonsgegevens.
 • Kopie ID-bewijs of Paspoort, voor en achterzijde.
 • Voornaam, achternaam.
 • Adres.
 • Postcode.
 • Woonplaats.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen.

U heeft het recht om de door u aan TaVa Uitvaartbegeleiding verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor dient u zich te legitimeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij TaVa Uitvaartbegeleiding via info@tavauitvaartbegeleiding.nl TaVa Uitvaartbegeleiding zal uw verzoek zo spoedig mogelijk honoreren met een maximum van 4 weken.

Bewaartermijn

TaVa Uitvaartbegeleiding bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever niet langer dan strikt noodzakelijk is om een uitvaart in opdracht van de opdrachtgever te realiseren, met een maximum van 5 jaar.

Beveiliging

TaVa Uitvaartbegeleiding zorgt voor een goed beveiligde omgeving van de door u verstrekte persoonsgegevens. Als u gebruik maakt van het contactformulier worden de door u ingevulde gegevens versleuteld verzonden door het gebruik van een SSL-certificaat. Waarna de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en bewaard door TaVa Uitvaatbegeleiding.

Cookies gebruik

TaVa Uitvaartbegeleiding past alleen technische en functionele cookies toe op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website op uw device wordt opgeslagen en ervoor zorgt dat de website naar behoren werkt en uw voorkeurinstellingen onthoudt. Met deze cookies optimaliseren we onze website. U kunt zich afmelden voor deze cookies door in instellingen van uw internetbrowser cookies accepteren uit te schakelen.

Disclaimer

TaVa Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht dit privacybeleid aan te passen / wijzigen zonder bezoekers van de website hiervan in kennis te stellen. Het doorvoeren van de aanpassingen / wijzigingen volstaat.

Info

Website         https://tavauitvaartbegeleiding.nl

E-mail            info@tavauitvaartbegeleiding.nl

KvK                84671238

Dit privacybeleid is opgesteld d.d. januari 2022 te Nieuwerkerk aan den IJssel.