Een niet-natuurlijk overlijden, hoe gaat dit in zijn werk?

Als nabestaande kunt u te maken krijgen met een niet-natuurlijk overlijden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een overlijden na een val, een dodelijk (verkeers)ongeval, moord of een zelfdoding. Dit plotselinge verlies kan extra pijnlijk zijn want meestal is er geen mogelijkheid om bij leven nog  afscheid te nemen.

Het rouwproces zal dan ook anders verlopen dan wanneer iemand na ziekte of aan ouderdom is overleden. Het overlijden van uw dierbare kan in sommige gevallen veel vragen oproepen en kan daardoor een grote impact op uw leven hebben. Vragen  als: ‘wat is er precies gebeurd, “had ik iets kunnen doen”, “waarom heb ik niets gezien?”, kunnen een rol spelen. Bij een niet-natuurlijk overlijden kan sprake zijn van uiteenlopende emoties zoals verdriet en angst, maar ook ongeloof en misschien wel boosheid. Alle emoties mogen er zijn en laat ze er vooral ook zijn.

Na een niet-natuurlijk overlijden kunt u meestal niet meteen de uitvaart regelen. Wanneer politie eerst onderzoek doet naar de precieze doodsoorzaak duurt het vaak langer om toestemming te krijgen om te mogen begraven of cremeren.
In Nederland is het wettelijk verplicht binnen 6 werkdagen na het overlijden een persoon te begraven of te cremeren. Als de politie langer nodig heeft om het lichaam vrij te geven, kan het nodig zijn toestemming te vragen bij de gemeente voor uitstellen van de uitvaart. Het zogenaamde “uitstel aanvragen” kan de uitvaartbegeleider voor u doen.

Na een natuurlijk overlijden geeft de arts die schouwt (vaak de behandelend arts of de huisarts) een ‘Verklaring van overlijden af’. Na een niet-natuurlijk overlijden moet er altijd een forensisch arts komen om het lichaam te schouwen. De uitvaartbegeleider moet vervolgens een “verklaring van geen bezwaar tot begraven of cremeren” aanvragen bij de Officier van Justitie; deze verklaring wordt pas uitgegeven als er geen verder onderzoek meer nodig is door de politie en het lichaam is vrijgegeven. Met deze verklaring doet de uitvaartbegeleider aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verstrekt na het verwerken van de aangifte een ‘(uittreksel van de) Akte van Overlijden’ en een ‘Verlof tot begraven of cremeren’. Zonder dat laatste verlof mag in Nederland niet begraven of gecremeerd worden.

Euthanasie valt ook onder een niet-natuurlijk overlijden. In plaats van de huisarts zal in dat geval de gemeentelijke lijkschouwer de schouw doen. Er is geen politieonderzoek nodig.  De lijkschouwer brengt de ‘toetsingscommissie euthanasie’ op de hoogte, en verstrekt  een verslag van de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd. De uitvaart kan vervolgens doorgang vinden zoals bij een natuurlijk overlijden.

Ook bij een niet-natuurlijk overlijden is TaVa Uitvaartbegeleiding er voor u. We nemen rustig de tijd om met elkaar een passend afscheid te realiseren.

Liefs Tamara

Deel dit artikel