Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen vormen samen de jaarlijkse dodenherdenking in de katholieke gemeenschap. In de loop der jaren is dit gebruik door verschillende geloofsrichtingen overgenomen. 

Allerheiligen is een dag speciaal voor bijzondere overleden mensen: heiligen. Allerzielen is voor alle  andere overleden mensen: zielen.  Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken veel families het kerkhof, ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren de graven vaak met bloemen en kaarsen. 

Allerheiligen

Allerheiligen vieren we jaarlijks op 1 november. Op deze dag worden de kerkdiensten opgedragen aan alle heiligen. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht. De avond voor, de middag en avond van Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor Allerzielen, wat altijd plaatsvindt op 2 november. Vroeger was het gebruikelijk om de overledenen te herdenken rond de dag dat ze overleden waren. Zo stierf Sint Nicolaas op 6 december en daarom vieren we nu vaak Sinterklaas op 5 december. 

Allerzielen

De dag na Allerheiligen vieren we Allerzielen. Allerzielen is het “feest van alle zielen”. Op deze dag herdenken we wederom onze dierbaren maar dan met name de dierbaren die het afgelopen jaar zijn gestorven. Wanneer iemand uit de katholieke gemeenschap wordt begraven, is het gebruikelijk dat er een kruisje in de kerk wordt opgehangen met de naam van de overledene op/bij het kruisje. Op de eerst volgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis en ontvangen zij het kruisje met de naam weer terug. 

In Nederland wordt Allerzielen meestal gevierd door het aansteken van kaarsen, het noemen van de namen van de overleden personen tijdens een kerkviering of door een bezoek te brengen aan het graf, de plek waar de urn staat of de plek waar de as is uitgestrooid. 

Ik weet, jij bent niet hier bij mij
Maar toch ben je dichtbij

Het is net alsof ik je in de wind hoor
Die zachtjes fluistert in mijn oor
Of een vlinder die langs me strijkt
En recht mijn ziel in kijkt

Ik weet, jij bent niet hier bij mij
Maar toch ben je dichtbij

Want ik zie je in mijn dromen
Waar je zo vaak als je wilt langs mag komen
Of een kaarsje met een dansende vlam
Die laat weten dat je even langs kwam

Ik weet, jij bent niet hier bij mij
Maar toch ben je dichtbij

Gedicht uit Bundeltje gemis

Deel dit artikel
TaVa Uitvaartbegeleiding logo